Klubmøde

I BK Nordkraft afholder vi klubmøde en gang om måneden.
Dette finder sted den første tirsdag klokken 21.10 i mødelokale. (Alle opfordres til at deltage i disse møder!)
 
Her har medlemmerne mulighed for at komme med forslag til eventuelle arrangementer eller andet.
Derudover vil klubbens bestyrelse snakke om hvad der sker i klubben, hvordan vores hold klarer sig i de forskellige rækker mv.
Til sidst men ikke mindst, så vil Festudvalget uddele præmier til vinderene af handicap turneringen.
 
Vi bestræber os på at alle vores medlemmer er oplyst omkring hvad der foregår i klubben. Derfor vil der blive skrevet referat af møderne
og disse vil være tilgængelige i klubbens fælles mappe på "Dropbox" og hvis der er blevet drøftet noget meget vigtigt, vil det ligeledes blive 
sendt ud til medlemmerne pr. mail.