Regler og retningslinjer

Turneringskampe:

Alle medlemmer af klubben forventes at stille op på det hold, som de af spilleudvalget er udtaget til.

Afbud kan KUN finde sted med meget god begrundelse, og skal meddeles spillerudvalget i god tid, således at udvalget kan nå at få erstattet den pågældende spiller.
Ved man på forhånd nogle datoer man ikke kan spille, skal dette meddeles til spilleudvalget gerne fra sæsonstart.

Ved udeblivelse fra kamp, uden at have meddelt det til udvalget, kan bestyrelsen idømmes spilleren 3 spilledags karantæne.

Bestyrelsen kan til en hver tid idømme et medlem karantæne, hvis medlemmet optræder på en utilbørlig måde, det kan være overfor andre medlemmer eller
andre personer mens man repræsenterer BK Nordkraft.

Kampafgift:

Klubben betaler enhver form for kampafgift i forbindelse med turneringskampe.

Kontingent:

Betales månedsvis forud.

Gaver:

Klubben giver gaver i forbindelse med:

-Runde fødselsdage (50 år og op)

-Jubilæum

-Bryllupper

Restance:

Når et medlem er i kontingentrestance med op til 3 måneder, skal bestyrelsen arbejde på at inddrive beløbet.
Hvis ikke dette giver resultat, så skal bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Klubtøj:

Alle kamptrøjer samt træningstrøjer skal afleveres tilbage til klubben hvis man forlader den.

Træningstrøjer:

Ethvert medlem er om tirsdagen forpligtiget til at træne i de træningstrøjer, de har fået udleveret af klubben.

Træner man ikke i sin træningstrøje, så bliver der indkrævet 20,00 kr. som ubeskåret går til festudvalget.

Kamptrøjer er IKKE tilladt at træne i.

Træning:

Træning finder sted hver tirsdag fra kl. 20.00 – 21.00.

Hvis man er aktiv medlem men uden banekontrakt, så vil der blive opkrævet 50,00 kr. af bestyrelsen hver gang man træner med,
ønsker man at lave en ordning med at man betaler efter x antal gange, aftales dette med bestyrelsen.
Har man ikke banekontrakt, skal det påregnes at hvis alle banerne er booket, så er det de medlemmer med banekontrakt der har førsteret.

Handicap turnering samt medlemsmøder:

Handicapturneringer afholdes 1. tirsdag i måneden. Alle opfordres til at deltage i klubmødet.

Transport:

Spillerne aftaler indbyrdes, hvem der i forbindelse med udekampe skal lægge bil til.

Klubben yder godtgørelse i henhold til de af JBU’s udarbejdede takster.