Nyt fra forbundet efter ekstraordinært møde.

På DBwF´s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. august i Fredericia, blev forbundets næstformand, 47-årige Torben V. Andersen valgt til ny formand efter kampvalg med Kim T. Andersen og Frank Rasmussen.
Torben V. Andersen afløser Per Henriksen på posten.
JBU´ s hidtidige kasserer Hans Græsvig blev valgt til ny næstformand og den hidtidige suppleant Leif Hansen erstatter Rikke Qwist som medlem af Forbundsbestyrelsen.
Den afgående forbundsformand kunne samtidig med glæde konstatere, at Allan Jacobsen, ST Viborg har takket ja til den vigtige post som formand for DT Udvalget og at det nu er lykkedes at samle et team, der fremadrettet skal varetage resultatformidlingen (BowlingPortalen).
Repræsentantskabet godkendte Forbundsbestyrelsens forslag om et ekstraordinært medlemstilskud i 2015 på 50 kroner for alle seniormedlemmer. Vedtagelsen banede samtidig vejen for godkendelsen af 2015 budgettet, der nu udviser et spinkelt overskud. I forhold til budgettet, der blev fremlagt på ordinært repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014, blev elite/talentbudgettet skåret med 500.000 kroner.
Forbundsbestyrelsen orienterede endvidere repræsentantskabet om den økonomiske 2016-2020 plan, der skal genskabe en sund og forsvarlig økonomi i forbundet.
På Forbundsbestyrelsens møde den 21. september fordeles en række opgaver og ansvarsområder blandt Forbundsbestyrelsens medlemmer.
Jan Donde
Administrations – og Udviklingschef